Khalisna, S. Pd, M. Pd

 

DATA DIRI

Nama Lengkap                        : Khalisna, S. Pd, M. Pd
Tempat, Tanggal Lahir            : Meunasah Raya, 30 Maret 1988
Kewarganegaraan                   : Aceh-Indonesia

Jabatan Akademik                  : Asisten Ahli / III-B

Alamat                                     : Jl. Medan-Banda Aceh

DATA ORANG TUA:

Nama                                        : Nurjannah, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir            : Meureudu, 02 April 1964

Pekerjaan                                  : PNS/ Guru

Alamat                                     : Jl. Medan-Banda Aceh

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Jenjang Pendidikan Tahun
1 SD N Babah Jurong 1994-2000
2 MTsN Meureudu 2000-2003
3 SMA N 1 Meureudu 2003-2006
4 S-1 FKIP Matematika Usyiah 2006-2010
5 S-2 Pendidikan Matematika Unsyiah 2011-2013

 

RIWAYAT PEKERJAAN

 

No Pekerjaan Intansi Status Ikatan Tahun
1 Dosen Tetap Prodi Tadris Matematika FAI UNMUHA Dosen Tetap 2015 – sekarang
4 Dosen Luar Biasa Pendidikan MatematikaUnsyiah Dosen Luar Biasa 2010-2018
5 Tentor Matematika BTA Lampriet Tidak Tetap 2010-2015

 

Banda Aceh, Februari 2020

Dosen Ybs,

 

(Khalisna, S.Pd., M.Pd.)